statystyki

Rachunkowość

Aport

wróć do działu: Rachunkowość »

Aport - wkład niepieniężny wniesiony do spółki na pokrycie kapitału. Aportem mogą być zarówno wartości niematerialne (patenty, prawa), nieruchomość (gruntowe lub budynkowe) jak również ruchomości (rzeczy). W przypadku wnoszenia aportu umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wniesienie aportu równoważne jest z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw własności do przedmiotu wkładu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty