W ramach pierwszej oferty publicznej Idea Bank S.A. zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.

Inwestorom indywidualnym za oferowanych zostanie do 15% akcji oferowanych (przy czym będą to wyłącznie nowe akcje).

Book-building potrwa do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 23 do 30 marca br. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która ma zostać opublikowana jeszcze dziś. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone 31 marca br., podano w prospekcie.

"Inwestorom w pierwszej kolejności przydzielane będą nowe akcje. Harmonogram oferty przewiduje, że akcje oferowane zostaną przydzielone inwestorom 8 kwietnia, a przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br." - napisał bank w komunikacie poświęconym ofercie.

Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte przez inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące 30,7% kapitału zakładowego i dysponować 30,4% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95% głosów na walnym zgromadzeniu.

"Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązują się, że po ofercie nie będą sprzedawać akcji banku przez okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku dr. Leszka Czarneckiego i podmiotów od niego zależnych, lub co najmniej 18 miesięcy w przypadku pozostałych obecnych akcjonariuszy banku" - czytamy dalej.

Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Za koordynację konsorcjum detalicznego odpowiedzialny jest Noble Securities.

"Wpływy z emisji nowych akcji Idea Bank zamierza przeznaczyć przede wszystkim na:
-zwiększenie akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw - około 60% pozyskanych środków;
-zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez faktoring - od około 10% do 30% wpływów z emisji;
-zwiększenie finansowania działalności klientów poprzez leasing – od około 10% do 30% pozyskanych przez bank środków" - napisano w komunikacie.

Na koniec 2014 r. łączne aktywa grupy Idea Banku przekroczyły 15 mld zł, co oznacza podwojenie tej wielkości w porównaniu z końcem 2013 r. Szacujemy, że do końca 2017 r. wartość aktywów wzrośnie o ponad 50% w porównaniu z końcem ubiegłego roku" - powiedział Jarosław Augustyniak, współzałożyciel i prezes Idea Banku, cytowany w komunikacie.

Dodał, że bank chce rozwijać się przede wszystkim organicznie, systematycznie rozszerzając wachlarz oferowanych przez nas innowacyjnych produktów i usług, w tym w ramach platformy Idea Cloud, oraz wykorzystując możliwości cross-sellingu.

"Idea Bank może ponadto przeznaczyć część środków z emisji nowych akcji na przejęcia podmiotów, aby przyspieszyć przyrost aktywów grupy kapitałowej Idea Banku lub rozwijać nowe obszary działalności" - czytamy jednak dalej w komunikacie.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.