Ok. godz. 9:20 za akcję spółki płacono 0,52 zł po wzrostu o 1,96% wobec kursu odniesienia.

Sunex jest 476. spółką notowaną na głównym rynku oraz 13. debiutem na tym rynku w 2015 roku i 6. spółką, która w tym roku przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Sunex. Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu 110 000 000 akcji zwykłych na  okaziciela serii A, 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1 232 278 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1 100 002 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje serii B, C i D są obecnie przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Sunex S.A. jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Około 60% produkcji firmy trafia za granicę. Spółka jest notowana na NewConnect od września 2011 r.