Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w listopadzie 2019 r. był o 2,6 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,7.

Jak wskazał GUS, wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 6,4 p. proc.). O 2,1 pkt proc. spadł wskaźnik oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów, o 1,1 pkt proc. spadła ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 0,9 pkt proc. ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W odniesieniu do listopada 2018 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 1,5 pkt proc. - wskazał GUS.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) spadł o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając poziom 2,2. Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - spadki odpowiednio o 6,4 i 0,9 pkt proc.

Wartości wyższe niż przed miesiącem osiągnęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłego poziomu bezrobocia - wzrosty odpowiednio o 1,3 i 0,4 pkt proc. W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 1,2 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2018 r. - zaznaczył GUS.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. (PAP)