„W związku ze stanem epidemii w Polsce na bieżąco monitorujemy sytuację w sektorze energetyczno-paliwowym i gospodarki odpadami, a także zasoby rezerw, które znajdują się we właściwości Agencji Rezerw Materiałowych. Robimy wszystko, aby Polacy mogli czuć się bezpieczni” – poinformował cytowany w informacji minister klimatu Michał Kurtyka.

Zaznaczono, że Ministerstwo Klimatu jest w stałym kontakcie z sztabami kryzysowymi powołanymi w kluczowych spółkach sektora energetycznego i paliwowego, o których utworzenie minister Kurtyka zwrócił się podczas ubiegłotygodniowej wideokonferencji z kierownictwem tych spółek. Jak podkreśla szef resortu, rozmowy dotyczyły przede wszystkim przygotowania planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Efektem rozmów jest m.in. zidentyfikowanie kluczowych procesów dla firm w obecnej sytuacji.

„Funkcjonujące w spółkach sztaby na bieżąco informują o aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach. Chodzi przede wszystkim o monitoring rynku oraz zapewnienie gotowości do podjęcia właściwych działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w tym sektorze” – podkreślił Kurtyka. Dodał, że z informacji, które otrzymuje resort wynika, iż nie ma obecnie powodów do niepokoju. "Aktualnie zapewniona jest ciągłość funkcjonowania spółek z tego sektora. Firmy zadbały też o ochronę swoich pracowników” – podkreślił.

Jak zaznaczył szef resortu, w związku ze stanem epidemii w Polsce, Ministerstwo Klimatu na bieżąco monitoruje także sytuację w sektorze gospodarki odpadami.

„Uważnie śledzimy wszystkie kwestie dotyczące gospodarowania odpadami, w szczególności medycznymi o właściwościach zakaźnych, wytwarzanymi w czasie występowania w Polsce koronawirusa” – powiedział Kurtyka. Podkreślił, "że priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą mieć styczność z takimi odpadami".

W informacji zapewniono również, że Agencja Rezerw Materiałowych na bieżąco realizuje wszystkie decyzje ministra właściwego do spraw energii oraz dyspozycje ministra zdrowia dotyczące udostępniania i tworzenia medycznych rezerw strategicznych.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska