Nowela przedłuża m.in. termin na złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. Nowy termin ustalono na 13 sierpnia.

Resort energii przypomniał w czwartek, że oświadczenie powinni złożyć odbiorcy końcowi poza gospodarstwami domowymi (czyli z tzw. grupy G), niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami.

"Odbiorcy ci, zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (...), mają możliwość zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r., pod warunkiem złożenia oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – stronie ich umowy sprzedaży energii elektrycznej" - podkreślił resort.

W ub. tygodniu, podczas wspólnej konferencji prasowej ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski i rolnictwa Krzysztof Ardanowski zapowiedzieli, że do grupy uprawnionych podmiotów zostaną włączeni też niektórzy rolnicy. Chodzi o większe, wyspecjalizowane gospodarstwa potrzebują dużych ilości energii. Będą one traktowane tak jak mikro i małe przedsiębiorstwa.

Reklama

W czwartek resort potwierdził, że odbiorcy w gospodarstwach domowych (tzw. Grupa G) nie muszą składać żadnych oświadczeń, bo ustawa "o cenach prądu" gwarantuje im w 2019 r. takie ceny jak w 2018 r.

>>> Czytaj też: Samochód elektryczny w komplecie z mieszkaniem