Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w marcu br. o 3,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 25%.
Konsensus rynkowy wyniósł 0,8% wzrostu r/r.
"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 1,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 3,6% niższym w porównaniu z lutym 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
"W stosunku do marca ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,8%) oraz zajmujących się budową budynków (o 2,9%). Wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%)" - czytamy dalej.
(ISBnews)