Konsensus rynkowy to wzrost o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.