Jak przypomniało MF, celem misji ekspertów Funduszu było przeprowadzenie dorocznego przeglądu, tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW. Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

"Cieszy mnie pozytywna ocena stanu naszej gospodarki przez MFW, a w szczególności dobre prognozy wzrostu polskiej gospodarki przy jednoczesnym obniżaniu wskaźników deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przyjmuję także z zadowoleniem ocenę działań rządu w odpowiedzi na kryzys Covid-19" - oświadczył minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, według MFW znaczące wsparcie rządu oraz mocne fundamenty gospodarcze pozwoliły zminimalizować negatywne skutki pandemii i przyśpieszyć ożywienie w gospodarce, równolegle z wygaszaniem specjalnych instrumentów wsparcia uruchomionych w związku z Covid-19. Fundusz ocenia też, że wzrastające ceny energii, zakłócone łańcuchy dostaw oraz silny popyt wewnętrzny wpływają na wzrost cen i jednocześnie wymagają dalszego zacieśnienia polityki monetarnej.

Reklama

Misja MFW rekomendowała też, by ekspansywna polityka fiskalna powinna być systematycznie ograniczana, jako że poziom PKB może znaleźć się nieco powyżej swojego potencjału. Prowadzone polityki powinny przyśpieszyć dekarbonizację gospodarki, także dzięki wsparciu środkami UE, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki i pozostania na ścieżce wysokiego wzrostu w przyszłości - ocenił MFW. Fundusz pozytywnie ocenia także stabilność sektora bankowego w Polsce, w tym inicjatywy rozwiązania kwestii kredytów walutowych w sektorze mieszkaniowym.

MFW przewiduje wzrost PKB w Polsce o 5,2 proc. w 2021 r. oraz 4,5 proc. w 2022 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, zdaniem Funduszu, wyniesie 2,9 proc. PKB, a dług publiczny 56 proc. PKB w 2021 r.