Raport, zatytułowany "Kryzys zatrudnienia w Argentynie", stwierdza, że odsetek zatrudnionych mieszkańców miast w tym kraju, którzy "żyją w sytuacji ubóstwa" wzrósł od 2017 do połowy 2021 roku, głównie jednak od czasu wybuchu pandemii, z 15,5 proc. do 27,4 proc., a osób "znajdujących się w sytuacji skrajnego ubóstwa" – z 1,9 proc. do 4,4 proc.

Raport, który jest głównie owocem pracy uniwersyteckiego Laboratorium Długu Społecznego, stwierdza, że wskutek pandemii "aktywność gospodarcza" w Argentynie zmalała w 2020 roku o 7,7 proc.), a "ubóstwo stało się udziałem 33,7 proc. obywateli Argentyny". To największe "tąpnięcie" poziomu życia w tym kraju od dwunastu lat – podkreślają jego autorzy.

Mimo wcielania w życie przez centrolewicowy rząd argentyński programów pomocy społecznej, na które w porównaniu z 2019 rokiem wydano w 2020 roku przeszło sześciokrotnie więcej pieniędzy, stanowiły one 7,7 proc. dochodów najmniej zarabiających pracowników.

Reklama

Aż 24,2 proc. pracujących mieszkańców stolicy Argentyny, Buenos Aires, żyjących na jej przedmieściach – w tym imigrantów z krajów ościennych - znajdowało się "w sytuacji ubóstwa".

Raport Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego wskazuje jako jedną z najbardziej dramatycznych okoliczności w warunkach pandemii koronawirusa to, iż do końca ubiegłego roku ponad 46 proc. wszystkich zatrudnionych w Argentynie nie korzystało z systemu ubezpieczeń społecznych. Składek na poczet przyszłej emerytury nie płaciło 27,6 proc. pracowników formalnie zatrudnionych, a spośród osób pracujących na własny rachunek nie opłacało ich aż 70,4 proc.

Raport UCA zawiera również wstrząsające dane, które dotyczą "kobiet i mężczyzn - osób powyżej 18 roku życia - które wykonują intensywną pracę w domu bez wynagrodzenia i bez ubezpieczenia zdrowotnego". Dotyczy to w Argentynie 89,6 proc. kobiet i blisko 39 proc. mężczyzn.