W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po sześciu miesiącach br. 32,38 mld zł, co stanowiło 43,1% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 2,33 mld zł, tj. 47,9% planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 165,54 mld zł, czyli 42,4% planu na cały 2020 r.

Dochody niepodatkowe po czerwcu br. wyniosły 31,28 mld zł, co oznacza realizację 72,8% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 2,11 mld zł (45,2% planu).