"Obecnie szacujemy to […] - łącznie z funduszami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na około 11% PKB za ten rok" - powiedział Skuza w Sejmie, odpowiadając na pytanie o deficyt sektora finansów publicznych.

W końcu sierpnia br. wiceminister finansów Piotr Patkowski informował, że ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12% PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4% PKB.

W ostatnich tygodniach agencje ratingowe podawały prognozy tegorocznego deficytu "general government" Polski na niższych poziomach - według Fitch Ratings, będzie to 8,2% PKB, a według S&P Global Ratings - 9,3% PKB.

Reklama