Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 4,3 proc., a mdm wzrosły o 0,7 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2021 r.:

waga kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 4,3 0,8 3,2 1,0
Inflacja towarów 3,6 0,9 1,9 1,0
Inflacja usług 6,8 0,3 7,3 0,8
Żywność i napoje bezalkoholowe 27,77 1,2 1,0 0,5 0,7
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,91 1,7 0,1 2,1 0,4
Odzież i obuwie 4,21 -0,3 2,5 -1,4 4,1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,14 5,7 0,4 6,0 0,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,83 2,6 0,9 1,9 0,1
Zdrowie 5,39 3,4 0,2 3,7 -0,1
Transport 8,88 16,2 2,5 5,4 4,1
Łączność 5 7,6 0,5 7,4 2,6
Rekreacja i kultura 5,78 5,4 0,2 4,9 0,6
Edukacja 1,02 5,5 0,1 5,5 0,1
Restauracja i hotele 4,56 4,4 0,3 4,6 0,1
Inne towary i usługi 5,51 2,3 -0,3 2,1 -0,2