W raporcie Goldman Sachs poinformowano, że wynik przewidywanego szczytowego tempa inflacji bazowej w strefie euro prognozowany na 2 proc. w listopadzie, to kombinacja skrajnych prognoz sformułowanych w oparciu o pięć modeli analitycznych.

Według ekspertów, ryzykiem, którym obarczona jest optymalna prognoza, jest jej odchylenie się w górę. W 2022 r. inflacja bazowa w strefie euro powinna drastycznie się obniżyć - dodano w opracowaniu.

Jak podkreślili analitycy Goldman Sachs, inflacja w strefie euro w ostatnich miesiącach była szczególnie niestabilna, a dane jej dotyczące trudno interpretować w kontekście prognoz.

Zespół analityczny ocenił jednak, że wzrost inflacji w drugiej połowie bieżącego roku ma charakter tymczasowy i w przyszłym roku dojdzie do jej obniżenia w związku z zanikiem presji inflacyjnej związanej z ponownym otwieraniem się gospodarki po pandemii i rozruchem łańcuchów dostaw.