Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2019 roku wzrósł o 3,1 proc. rok do roku wobec wzrostu na poziomie 3,9 proc. w ujęciu rocznym w III kwartale - wynika z opublikowanego w piątek flash szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Kwartał do kwartału PKB wzrósł o 0,2 proc.

"Szacunek ten może wskazywać na możliwą rewizję wzrostu PKB za cały 2019 r. w górę" - powiedziała w piątek na briefingu szefowa resortu rozwoju. Przypomniała, że według wstępnych danych GUS wzrost PKB Polski w ubiegłym roku wyniósł 4 proc.

"W związku z brakiem szczegółowych danych na temat struktury dynamiki PKB, które poznamy za około dwa tygodnie, podtrzymujemy nasze wcześniejsze szacunki wskazujące na popyt krajowy jako główne źródło wzrostu" - powiedziała Emilewicz.

Dodała, że szczególną uwagę należy zwrócić na inwestycje, które wzrosły o 7,8 proc. w całym roku 2019 oraz - jak zaznaczyła - "na blisko 7,5-proc. przyrost w samym IV kwartale ub. roku". "Daje to nadzieję na podtrzymanie pozytywnych tendencji w tym obszarze również na początku 2020 roku" - oceniła.

Emilewicz zwróciła uwagę, że w porównaniu do pozostałych gospodarek UE, Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB. Wskazała, że zgodnie z czwartkową prognozą Komisji Europejskiej, w całym 2020 r. szybciej od Polski rozwijać mają się jedynie Malta z wynikiem 4,0 proc., Rumunia (3,8 proc.) oraz Irlandia (3,6 proc.). (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt