W IV kwartale br. wzrost wyniósł 2,1%.

Konsensus rynkowy wynosił 5% spadku w ujęciu kwartalnym.