W 2022 roku PKB globalne wzrośnie - według agencji - o 4% r/r, w 2023 oku - o 3,9%.

S&P prognozuje, że USA zanotuje spadek w tym roku o 5%, strefa euro o 7,8%, a Chiny - wzrost o 1,2%. Natomiast w przyszłym roku gospodarki te odbiją odpowiednio o: 5,2%, 5,5% i 7,4%.

Kilka dni temu S&P Global Ratings informował, że spodziewa się spadku PKB Polski o 4% w tym roku, a następnie odbicia o 5% w następnym roku. W 2022 roku PKB Polski wzrośnie - według agencji - o 2,7% r/r.