Przewiduje się, że gospodarka UE w 2021 r. będzie rosła w tempie 4,2 proc., a w roku następnym - 4,4 proc. Jest to znacząca korekta perspektywy wzrostu w porównaniu z prognozami zimowymi z lutego br. Wówczas KE zakładała, że wzrost wyniesie odpowiednio 3,7 proc. i 3,9 proc.

Stopy wzrostu będą nadal różnić się w poszczególnych krajach UE, ale gospodarki powinny powrócić do poziomu sprzed kryzysu do końca 2022 r. - twierdzi KE.

Jeszcze w lutym KE zakładała, że wzrost wyniesie odpowiednio 3,7 proc. i 3,9 proc. PKB w 2021 r. i 2022 r.

Stopy wzrostu będą nadal różnić się w poszczególnych krajach UE, ale gospodarki powinny powrócić do poziomu sprzed kryzysu do końca 2022 r. - twierdzi KE.

W roku bieżącym najwolniej w całej UE będzie rosnąć PKB Holandii - o 2,3 proc., najszybciej Hiszpanii - o 5,9 proc. Największa gospodarka Unii - Niemcy - będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc.

PKB strefy euro wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. i o 4,4 proc. w 2022 r. Również w tym przypadku prognozy są bardziej optymistyczne niż w lutym. Wówczas KE przewidywała, że wzrost wyniesie zarówno w tym jak i następnym roku 3,8 proc. PKB.

"Cień Covid-19 zaczyna się odsuwać znad gospodarki Europy. Po słabym początku roku przewidujemy silny wzrost zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. Bezprecedensowe wsparcie fiskalne było - i pozostaje - niezbędne w pomaganiu europejskim pracownikom i firmom, aby przetrwać burzę" - oznajmił komisarz Gentiloni na konferencji prasowej.

"Utrzymanie wysokiego tempa szczepień w UE będzie kluczowe dla zdrowia naszych obywateli i naszych gospodarek" - dodał.

Gentiloni przypomniał też, że europejska gospodarka skurczyła się w 2020 r. o 6,1 proc., a strefy euro o 6,6 proc.

KE przewiduje, że stopa bezrobocia w UE wyniesie 7,6 proc. w 2021 r. i 7 proc. w 2022 r. W strefie euro wskaźnik ten wyniesie odpowiednio 8,4 proc. i 7,8 proc.

Gentiloni zastrzegł jednocześnie, że ryzyko niespełnienia się prognoz jest wysokie. Ma na to m.in. wpływ rozwój sytuacji epidemicznej, kampanii szczepień, ewentualne przeszacowanie skłonności gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy lub niedoszacowanie chęci oszczędzania wśród konsumentów.

Unijny komisarz ostrzegł też państwa członkowskie Wspólnoty przed zbyt wczesnym wycofaniem wsparcia dla swoich gospodarek.

PKB strefy euro

PKB strefy euro wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. i o 4,4 proc. w 2022 r. - wynika z wiosennej prognozy ekonomicznej przedstawionej w środę w Brukseli przez komisarza UE ds. gospodarki Paolo Gentiloniego.

Przewiduje, że gospodarka eurolandu w 2021 r. będzie rosła w tempie 4,3 proc., a w roku następnym - 4,4 proc. Jest to znacząca poprawa perspektywy wzrostu w porównaniu z prognozami zimowymi z lutego br. Wówczas KE zakładała, że wzrost PKB wyniesie zarówno w tym jak i następnym roku 3,8 proc.