Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł w II kw. br. o 13,6 proc. w strefie euro oraz o 13,2 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 13,7 proc. wzrostu w tym ujęciu.