"Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2022 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2022 r. PKB był o ok. 2,1 proc. wyższy niż przed rokiem, co oznacza, że dynamika roczna była niższa niż w III kw." - napisał MF.

"Szacujemy, że konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. była o ok. 1,7 proc. niższa niż przed rokiem a inwestycje o ok. 5,2 proc. wyższe" - dodał.

GUS podał, że w 2022 roku PKB wzrósł o 4,9 proc.

map/ osz/