Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 0,5 proc. r/r w III kw. 2023 r. wobec 0,6 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugi szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie listopada), PKB w tym ujęciu w III kw. br. wzrósł o 0,4 proc.

"W III kwartale 2023 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 0,5 proc. Wpłynęło na to dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego oraz zmniejszenie popytu krajowego o 5,2 proc. (w II kw. 2023 r. spadek popytu krajowego wyniósł 2,9 proc.). Złożył się na to spadek akumulacji brutto o 28,1 proc. (wobec spadku w II kwartale 2023 r. o 8,3 proc.) oraz wzrost spożycia ogółem o 1,3 proc. (wobec spadku w II kwartale 2023 r. o 1,6 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 0,8 proc. (wobec spadku w II kwartale 2023 r. o 2,8 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,2 proc. (wobec wzrostu w II kwartale 2023 r. o 10,5 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W III kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,6 proc., podał też Urząd.

Wpływ popytu krajowego na PKB wyniósł -5,4 pkt proc. w III kw. 2023 r.

Reklama

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. 2023 r. wyniósł -5,4 pkt proc. (wobec -2,7 pkt w poprzednim kwartale), natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,2 pkt proc. wobec +1,5 pkt proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W efekcie wpływ popytu krajowego na gospodarkę był negatywny i wyniósł -5,4 pkt proc. (w II kwartale 2023 r. negatywny wpływ wyniósł -2,7 pkt proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i negatywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +1,1 pkt proc. (wobec negatywnego wpływu -1,2 pkt proc. w II kwartale 2023 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +0,5 pkt proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,6 pkt proc. (w 2 kwartale 2023 r. odpowiednio -1,6 pkt proc. i +0,4 pkt proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,2 pkt proc. (wobec +1,5 pkt proc. w II kwartale 2023 r.)" - czytamy w komunikacie.

Wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych wyniósł -7,7 pkt proc. (wobec wpływu -3 pkt proc. w II kw. 2023 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był negatywny i wyniósł -6,5 pkt proc. (wobec -1,5 pkt proc. w II kwartale 2023 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +5,9 pkt proc. (wobec +2,1 pkt proc. w II kw. 2023 r.), podał także Urząd.

(ISBnews)