"Dotychczasowe doświadczenie z prac zespołu potwierdzają konieczność kontynuacji jego funkcjonowania, jako organu doradczego ministra klimatu, jednak w kształcie rozszerzonym na sektor elektroenergetyczny i w sposób dostosowany do możliwości pracy zdalnej" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Celem powołania zespołu jest zapewnienie ministrowi klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wyjaśniono.

"Proponowany zakres działania zespołu ma umożliwić zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych ministrowi klimatu do podjęcia decyzji, zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów lub ich skutków" - dodał Kurtyka.

W styczniu 2017 r. minister energii powołał zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

>>> Czytaj też: "Odmrażanie" państwa. Rząd szykuje scenariusze uruchomienia kraju po opanowaniu epidemii