Autorzy przypominają, że rozpoczęta 30 lat temu przez cztery państwa Europy Środkowo-Wschodniej współpraca stała się "doskonałym przykładem skuteczności na szczeblu regionalnym". Podkreślają, że powstały w 2000 roku Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie sfinansował ponad 6 tys. wspólnych projektów wspierających społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje młodzieżowe w państwach V4, ale także Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich.

Według ambasadorów państwa Grupy Wyszehradzkiej stworzyły silne i stabilne gospodarki, które stały się atrakcyjne również dla inwestycji zagranicznych. "Dziś V4 jest szóstą najsilniejszą gospodarką w UE (..). Oczekuje się, że siła ekonomiczna (naszych) państw będzie jeszcze rosnąć, czyniąc je jeszcze mocniejszymi graczami w UE" - piszą dyplomaci.

W ich opinii państwa V4 są zdeterminowane, aby przyczynić się do bezpiecznej, dostatniej i stabilnej UE, składającej się z silnych państw członkowskich i wspieranej przez skuteczne instytucje unijne, które działają zgodnie z zasadami równości, wzajemnego szacunku, a także pomocniczości oraz proporcjonalności. "W czasach kryzysu, na przykład pandemii Covid-19, rośnie potrzeba europejskiej solidarności. Państwa Grupy Wyszehradzkiej włączyły się w te wysiłki nie tylko w ramach UE, ale także na poziomie regionalnym wsparły państwa Partnerstwa Wschodniego w ich walce z Covid-19 czy, tworząc wirtualne Centrum V4 ds. Covid-19" - zaznaczają ambasadorowie.

Autorzy podkreślają, że Grupa Wyszehradzka zamierza wspierać Szwecję, która obecnie przewodniczy w OBWE, w jej działaniach na rzecz promocji prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka, a poprzez członkostwo w NATO kontynuować zaangażowanie w politykę bezpieczeństwa.

Reklama

Przedstawiciele Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji piszą również, że "cyfryzacja, zielona transformacja oraz rozwiązania dotyczące zmian klimatycznych są tak samo ważne dla państw V4, jak dla Szwecji. "Nasza polityka energetyczna opiera się na zasadach wynikających z traktatów unijnych, które stanowią, że państwa członkowskie mają swobodę wyboru własnego koszyka energetycznego" - stwierdzają dyplomaci.

Inne wymieniane przez autorów artykułu wspólne inicjatywy państw V4 to zwiększenie dostępności Europy Środkowo-Wschodniej, w tym korytarzy transportowych, komunikacyjnych i energetycznych. Ambasadorowie zachęcają szwedzkie firmy oraz inwestorów do zaangażowania się w projekty infrastrukturalne. Współpraca między Szwecją a Polską, Węgrami, Czechami oraz Słowacją może zostać wzmocniona również m.in. w ochronie środowiska, zielonej transformacji, cyfryzacji oraz ochronie zdrowia.

Artykuł ukazał się w największym szwedzkim dzienniku gospodarczym "Dagens Industri" z inicjatywy ambasador RP w Sztokholmie Joanny Hofman w ramach polskiej prezydencji w V4.