Podczas otwarcia panelu "Leaders for the New World" w ramach poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju konferencji Planet Budapest 2021 prezydent powiedział, że cieszy się, że Grupa Wyszehradzka oprócz forum wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE coraz częściej staje się też platformą ważnych dyskusji na inne, szersze tematy.

Duda zwrócił uwagę, że 30 lat istnienia V4 pokazuje, że "jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe dzięki dynamice i potencjałowi naszych dobrze wykształconych, zdolnych i kreatywnych, a przede wszystkim pracowitych obywateli". "Potrafimy przywracać rozwój Europy na właściwe tory (...) czy też doładowywać Europę, choćby tą niezwykle ważną, pozytywną energią" - zaznaczył prezydent.

"Pandemia doprowadziła do ewolucji modeli biznesowych. Przyspieszyła rozwój innowacji i wdrażanie nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, handlu internetowego, zdalnej edukacji, administracji czy logistyki. Na znaczeniu zyskały internet rzeczy, Big Data i uczenie maszynowe" - mówił.

Powiedział, że liczba innowacji wzrosła także w Polsce, a z niektórymi będzie można zapoznać się podczas wystawy towarzyszącej szczytowi V4. Zachęcał też do kontaktów z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), udzielającymi informacji na temat otoczenia gospodarczo-prawnego w Polsce.

Reklama

Polski prezydent zwrócił uwagę, że obok V4 istnieje też Inicjatywa Trójmorza, w ramach której "dążymy do rozwijania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań transportowych, energetycznych i cyfrowych". Zachęcał do zapoznania się z szansami, które - jak przekonywał - stwarza ten format.

"Polska, w ramach odbudowy po spowolnieniu wywołanym pandemią, w ramach długookresowej strategii rozwoju koncentrować się będzie na obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne w obszarach strategicznych, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja czy innowacyjność, a także na wielkim wyzwaniu sprawiedliwej transformacji energetycznej w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie" - zapowiedział Duda.

"Będziemy starać się jeszcze skuteczniej godzić zdrowy wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko naturalne, o klimat" - podkreślił.

Jednocześnie zauważył, że od wielu lat "emisyjność polskiej gospodarki spada, a PKB rośnie, co jest cechą charakterystyczną naszego regionu, unikalną w skali świata".

Planet Budapest 2021 to objęta patronatem prezydenta Węgier konferencja firm z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które działają w sektorach powiązanych z tematyką zrównoważonego rozwoju. Wśród najważniejszych tematów spotkania są energetyka oraz ochrona środowiska, a także ścieżki wychodzenia firm z państw V4 z pandemii Covid-19 i możliwość dostosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju.