We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że w poniedziałek minister Adam Bodnar podjął decyzję o cofnięciu powołań: sędziego Jacka Szredera na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sędziego Stanisława Olchowego na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, sędziego Bartosza Kamieniaka na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, sędziego Pawła Siwka na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sędzi Anny Gąsior-Majchrowskiej na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, sędziego Wojciecha Karwata na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu.

Wszyscy sędziowie Ziobry

Jak czytamy, wszyscy wymienieni sędziowie zostali z wyprzedzeniem wyznaczeni na stanowiska prezesów sądów przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. "Wobec trwających kadencji ich poprzedników nie doszło jeszcze do objęcia przez nich stanowisk funkcyjnych, co od strony formalnej umożliwia nowemu Ministrowi Sprawiedliwości cofnięcie decyzji o ich powołaniu" - wskazano.

Reklama

"Sędziowie zostaną indywidualnie poinformowani o głównych motywach podjęcia takiej decyzji. Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca jednak uwagę, że wszystkie wskazane osoby zostały wybrane przez poprzedniego Ministra Sprawiedliwości bez udziału w podjęciu decyzji organów samorządu sędziowskiego. Stało się to możliwe, ponieważ w 2017 roku zmieniono ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1452), umożliwiając taki sposób powoływania prezesów i wiceprezesów sądów wszystkich szczebli" - dodano.

W komunikacie zapowiedziano ponadto, że w najbliższych dniach szef MS zwróci się do zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych o wskazanie 2-3 kandydatów na prezesów tych sądów. "Minister Sprawiedliwości chciałby, aby to właśnie środowiska sędziowskie wskazały najlepszych kandydatów na prezesów, a to wskazanie będzie podstawą podjęcia decyzji przez Ministra Sprawiedliwości" - czytamy.

autor: Mikołaj Małecki