Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zachowała się zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów: nie zmieniła stóp procentowych. Nie zmieniła się też jej ocena perspektyw gospodarki i inflacji, przedstawiona w komunikacie po spotkaniu.
Główna stopa banku centralnego od maja ub.r. jest na poziomie 0,1 proc. „Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach będzie następowało dalsze ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone wysoką niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą” – stwierdzono w komunikacie po posiedzeniu.
W sierpniu, według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług nabywanych przez konsumentów były średnio o 5,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Celem NBP jest utrzymywanie inflacji jak najbliżej 2,5 proc. „Podwyższona inflacja w znacznym stopniu wynika ze wzrostu cen paliw związanego z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także ze wzrostu cen żywności” – wskazała RPP.