Sprzedawca (akceptant) wkłada kartę do terminala płatniczego, wpisuje kwotę transakcji i ew. prosi klienta o wpisanie nr PIN na klawiaturze PIN-pada. Dane karty płatniczej (numer, termin ważności) oraz kwota transakcji zostają przesłane do agenta rozliczeniowego, który następnie przesyła zapytanie do odpowiedniej organizacji płatniczej (np. Visa, Mastercard). Organizacja płatnicza po kontakcie z bankiem, wystawcą karty przesyła zwrotną informację do agenta rozliczeniowego a ten do akceptanta. Kwota transakcji jest blokowana na rachunku karty do momentu całkowitego jej rozliczenia.

Niektóre banki, wystawcy kart, nie wymagają aby transakcje na niewielkie kwoty były przesyłane od organizacji płatniczej do banku. W takim przypadku podstawowy proces autoryzacji przebiega w samym terminalu płatniczym, który sprawdza, czy przedstawiona karta nie znajduje się na stop-liście (liście kart skradzionych i zastrzeżonych). Może wtedy wystąpić przekroczenie salda rachunku karty.

Wcześniej, gdy nie istniał jeszcze system elektronicznej autoryzacji transakcji, sprzedawca w sklepie kopiował dane karty za pomocą imprintera (powielacza ręcznego) i przy większych transakcjach dzwonił do centrum rozliczeniowego, które blokowało odpowiednią kwotę na rachunku klienta a sprzedawca (akceptant) jako potwierdzenie otrzymywał nr autoryzacji transakcji. Autoryzacji telefonicznej wymagały w tym czasie tylko transakcje przewyższające określoną wartość (tzw. floor limit).