NIP nadawany jest danemu podmiotowi na stałe lub na całe życie, w przypadku osób fizycznych. Podatnicy mają obowiązek podawania NIP na dokumentach podatkowych.