NCIndex jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu brane są pod uwagę dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

NCIndex obliczany jest od otwarcia do zamknięcia sesji co 5 minut według wzoru:

gdzie:

Skład indeksu NCIndex wyznaczany jest po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zmiany w składzie indeksu w innym terminie. W przypadku debiutu nowej spółki, jej akcje mogą być dodane do indeksu po trzech sesjach od debiutu, zaś w przypadku wycofania akcji z obrotu, wykreślane są one z indeksu natychmiast.

Zobacz też: