W przeciwieństwie do obligacji znanych w świecie zachodnim Sukuki nie są oprocentowane ponieważ jest to nie zgodne z islamskim prawem szariatu. Emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji za z góry ustaloną kwotę.

Zobacz też: