Współczynnik beta obliczany jest dla określonej liczby notowań akcji spółki. Czym większy jest ten współczynnik, tym większa jest zmienność cen akcji wobec zmienności indeksu giełdowego. Ujemna beta oznacza, że w badanym okresie zmiany cen akcji zachowują się odwrotnie do zmian wartości indeksu giełdowego.