W efekcie tezauryzacji z obiegu gospodarczego lub pieniężnego wycofana jest dana wartości.