• Franszyza redukcyjna 200 zł, szkoda 1500 zł – odszkodowanie 1300 zł,
  • franszyza redukcyjna 200 zł, szkoda 150 zł – brak odszkodowania.

Zobacz też: