Inflacja producencka obrazuje zmiany cen hurtowych oferowanych przez krajowych producentów. Indeks ten nie jest tak istotny dla inwestorów jak inflacja konsumencka (CPI), jednak pełni rolę prognostyczną. Zmiana wartości wskaźnika PPI może przepowiadać w niedługim czasie zmianę CPI.

Zobacz też: