Indeks Lernera wyraża się wzorem:

W szczególnych warunkach (konkurencji doskonałej), cena rynkowa równa jest kosztowi krańcowemu. W takim przypadku indeks Lernera jest równy zero, co oznacza, że w przypadku konkurencji doskonałej firmy nie mają żadnej siły rynkowej.

Im większa wartość Indeksu Lernera tym większa siła rynkowa przedsiębiorstwa.

Zobacz też: