W analizie wskaźnikowej, na podstawie raportów finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych) tworzy się szereg wskaźników pomagających ocenić działalność przedsiębiorstwa.

Spis treści 1 Podstawowe grupy wskaźników: 1.1 Wskaźniki rentowności 1.2 Wskaźniki zadłużenia 1.3 Wskaźniki wartości rynkowej (wskaźniki giełdowe) 1.4 Wskaźniki płynności (zdolności do regulowania zobowiązań) 1.5 Wskaźniki efektywności 2 Zobacz też:

Podstawowe grupy wskaźników:

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki wartości rynkowej (wskaźniki giełdowe)

Wskaźniki płynności (zdolności do regulowania zobowiązań)

Wskaźniki efektywności

Zobacz też: