EuroELIXIR zapewnia rozliczanie transakcji w euro, zarówno w Polsce, jak i w ruchu transgranicznym. Dzięki połączeniu z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2, zapewnia on europejski zasięg przeprowadzania płatności.

Uczestnikami systemu EuroELIXIR mogą być Narodowy Bank Polski, banki komercyjne i inne instytucje finansowe. Za przystąpienie do systemu EuroELIXIR uczestnicy systemu ELIXIR nie ponoszą opłaty. Pozostałe banki pragnące przystąpić do systemu EuroELIXIR ponoszą jednorazową opłatę.

Zobacz też: