Fundusze zrównoważone zaliczane są do grupy funduszy mieszanych. Udział giełdowych akcji w portfelu inwestycyjnym funduszu waha się od 50 do 70 %. Dlatego uważane są za bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych, podczas bessy, ich jednostki nie tracą tak dużo jak fundusze agresywne.

Zobacz też: