Cesja taka ustanawiana jest na wniosek ubezpieczającego podczas zawierania umowy ubezpieczenia, lub później. Dowodem ustanowienia cesji jest odpowiednia adnotacja na polisie ubezpieczeniowej.

Zobacz też: