W przypadku pożyczki hipotecznej, która nie jest kredytem celowym, kredytobiorca nie musi zdradzać bankowi przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Kredytobiorca otrzymuje pieniądze w gotówce, inaczej niż w przypadku kredytu hipotecznego, gdzie bank przelewa pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego nieruchomość.

Pożyczka hipoteczna jest wyżej oprocentowana niż kredyt hipoteczny, jej koszt jest jednak niższy niż koszt kredytu na samochód lub pożyczki gotówkowej. pożyczka hipoteczna zawierana jest zwykle na dość długi okres, jednak krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego.

Zobacz też: