Podczas konferencji prasowej Joanna Skonieczna z KPH, powołując się na raport Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, powiedziała, że blisko 70 proc. młodzieży LGBT ma myśli samobójcze, a połowa – symptomy depresji.

"Młodzi geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe doświadczają niejednokrotnie przemocy motywowanej homofobią i transfobią. Najczęściej do tej przemocy dochodzi właśnie w szkole, w blisko 26 proc. przypadków" – powiedziała. Wskazała, że właśnie dlatego akcje takie jak "Tęczowy piątek" powinny odbywać się w szkołach.

Adwokat Karolina Gierdal z KPH podkreśliła, że to społeczność szkolna decyduje o tym, jak będzie wyglądał "Tęczowy piątek". "Kampania Przeciw Homofobii nie organizuje +Tęczowego piątku+, nie działa w szkole i nie narzuca jakiejkolwiek jego formuły" – powiedziała.

Dodała, że wszystkie działania związane z "Tęczowym piątkiem" są zgodne z prawem oświatowym. "Jeżeli nauczyciele decydują się na prowadzenie zajęć antydyskryminacyjnych, działają zgodne z podstawą programową. Bo ta podstawa programowa nakazuje nauczycielom i szkole tak kształcić uczniów, aby byli wychowywani w kierunku akceptacji innego człowieka i szacunku do niego, a także tego, aby uczyli się zasad tolerancji i praw człowieka" – powiedziała.

KPH przygotowała spot "Stoję po stronie młodzieży", w którym znane osoby czytają fragmenty listów napisanych przez młodzież LGBT. Akcję wsparli m.in. Jerzy Radziwiłowicz, Beata Kawka, Małgorzata Rozenek-Majdan i Majka Jeżowska.

Reklama

"Wspieram +Tęczowy piątek+ z bardzo prostego powodu – chcę, żeby każdy młody człowiek miał pewność, że szkoła jest tym miejscem, w którym zostanie zaakceptowany taki, jakim jest" – powiedziała w czwartek jedna z ambasadorek akcji aktorka Julia Kamińska.

Wicedyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska" Bartłomiej Pielak podkreślał wychowawczą rolę szkoły.

"W tym momencie, w którym jesteśmy, w XXI wieku, rozmowa z młodzieżą na każdy temat, szczególnie na temat, który dotyczy mniejszości – a tych mniejszości jest bardzo wiele w naszym świecie – to jest moim zdaniem obowiązek demokratycznego państwa. My, większość, pochylamy, interesujemy się, okazujemy życzliwość i akceptację tym, którzy są w mniejszości" – powiedział.

"Uważam, że +Tęczowy piątek+ to jest dobra możliwość do rozmawiania o dość ważnym temacie i mało tego – to jest lekcja, w której powinni wziąć udział nie tylko ludzie młodzi, ale również my, dorośli" – dodał.

Na stronie KPH poinformowano, że celem tęczowego piątku jest pokazanie młodzieży LGBTQI, że w szkole jest miejsce również dla niej i że każdy może czuć się w niej bezpiecznie i w pełni realizować swój potencjał. KPH jest inicjatorem akcji, ale to społeczność szkolna decyduje, czy i w jakim zakresie zaangażuje się w jego organizację. W ramach "Tęczowego piątku" przedstawiciele KPH nie przyjeżdżają do szkół, nie wygłaszają wykładów i nie prowadzą warsztatów.

We wtorek rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego w sprawie dotyczącej stanowiska i działań resortu edukacji i podległych mu organów nadzoru pedagogicznego w związku z akcją "Tęczowy piątek". Rzecznik zwrócił uwagę, że według tego co stanowi prawo oświatowe, do wychowawczych zadań szkoły należy rozwijanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej, a także zapewnienie każdemu uczniowi bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju.

"Dzieci nie będą bezpieczne i nie zrealizują swego prawa do edukacji, jeśli nie wyeliminujemy ze środowiska szkolnego dyskryminacji, uprzedzeń i motywowanej nimi przemocy. Jedynym sensownym narzędziem jest tu edukacja antydyskryminacyjna" – napisał RPO.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły.

"Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty. Rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami są obecne w szkole" – zaznaczyła rzecznik MEN Anna Ostrowska. Dodała, że wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska