Wreszcie przychodzi czas na sztuczną inteligencję (AI). Zbiory danych, postępy w rozwoju sprzętu, potężne algorytmy i otwarte oprogramowanie – wszystkie te narzędzia pozwoliły AI przenieść się z laboratoriów do codziennego życia. 2018 rok to czas, by dostrzec wartość biznesową sztucznej inteligencji, która jest coraz bardziej inteligentna i skuteczna. Jakie zagrożenia niesie za sobą ta sytuacja? Możliwe uprzedzenia, niewłaściwe podejmowanie decyzji, brak przejrzystości, utrata pracy i wrogie użycie sztucznej inteligencji, np. broń autonomiczna.

Wyzwanie to nie tylko opracowanie „sztucznej inteligencji przyjaznej człowiekowi”, tylko zapewnienia „sztucznej inteligencji przyjaznej dla Ziemi”. W jaki sposób AI może pomóc w przekształceniu tradycyjnych sektorów, by przeciwdziałać zmianie klimatu, zapewnić bezpieczną żywność i wodę, pomagać w budowie zrównoważonych miast oraz chronić różnorodność biologiczną i dobrostan człowieka? Nowy raport przygotowany przez PwC, który został zaprezentowany w Davos, wskazuje szanse wykorzystania AI dla Ziemi. Oto osiem pomysłów, jak AI może pomóc nam zadbać o naszą planetę.

1. Autonomiczne i połączone pojazdy elektryczne

Autonomiczne pojazdy (auta samoprowadzone, AV) umożliwią przejście do transportu na żądanie już w nadchodzących latach. Znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w komunikacji miejskiej może zostać osiągnięte dzięki optymalizacji tras i ruchu. Pomogą w tym algorytmy ekologicznej jazdy oraz usługi dzielenia się komunikacją autonomicznymi pojazdami. Elektryczne floty AV będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zysków.

2. Generacja rozproszonych sieci energetycznych

Reklama

Sztuczna inteligencja może zwiększyć przewidywalność popytu i podaży na źródła odnawialne w rozproszonej sieci. To szansa na poprawę magazynowania energii. AI może sprawić, że zarządzanie energią będzie bardziej efektywne. Pomoże również w integracji i niezawodności źródeł odnawialnych oraz umożliwi dynamiczne ustalanie cen.

>>> Czytaj też: Robot-barista zaserwuję kawę w Tokio. Będzie też czyścił filtry i usuwał fusy

3. Inteligentne rolnictwo i system żywnościowy

Rolnictwo wspomagane przez AI obejmuje automatyczne zbieranie danych, podejmowanie decyzji i działania korygujące – wszystko za pomocą robotyki. Umożliwi to wczesne wykrywanie chorób i problemów związanych z uprawami, zapewni odpowiedni cykl żywienia inwentarza i ogólnie zoptymalizuje nakłady rolnicze w oparciu o podaż i popyt. Inteligentne rolnictwo obiecuje zwiększyć efektywność gospodarowania zasobami w przemyśle rolnym: zmniejszy zużycie wody, nawozów i pestycydów, które powodują szkody w środowisku. Dodatkowo zwiększy odporność plonów na ekstremalne warunki klimatyczne.

4. Prognozy pogody i klimatu

Powstaje nowe pole Informatyki Klimatycznej, które wykorzystuje AI do usprawnienia prognozy pogody i lepszego zrozumienia skutków zmian klimatu. Ta dziedzina wymaga wydajnych, energochłonnych komputerów, ale sieci głębokiego uczenia pozwolą komputerom na szybszą pracę i wzięcie pod uwagę skomplikowania „realnego świata”.

W ciągu nieco ponad dekady, moc obliczeniowa i postępy w sztucznej inteligencji pozwolą komputerom domowym uzyskać taką samą moc jak dzisiejsze superkomputery, co obniży koszty badań, zwiększy produktywność nauki i przyspieszy odkrycia. Sztuczna inteligencja ma również pomóc w korygowaniu błędów w nauce oraz pozwoli przewidzieć ekstremalne zdarzenia.

5. Inteligentne reagowanie na katastrofy

Sztuczna inteligencja może analizować symulacje i dane w czasie rzeczywistym (w tym dane z mediów społecznościowych) dotyczące nieprzewidzianych zdarzeń, by wykrywać luki w zabezpieczeniach i usprawniać przygotowywanie się na katastrofy. AI ma zapewnić wczesne ostrzeganie i ustalać priorytety. Nauka może zostać włączona do symulacji katastrofy w celu określenia optymalnych strategii reagowania, podobnie do sposobu, w jaki sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana do identyfikacji najlepszego ruchu w grach takich jak AlphaGo.

6. Zaprojektowane przez AI inteligentne, połączone miasta

AI może być użyte do symulacji i automatyzacji zagospodarowania przestrzennego, procesów budowlanych i terenów zalewowych, w połączeniu z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością (AR i VR). Magazynowane w czasie rzeczywistym dane miejskie dotyczące energii, zużycia i dostępności wody, natężenia ruchu, przepływu ludzi i warunków pogodowych mogą stworzyć „miejski pulpit nawigacyjny”, który będzie optymalizował zrównoważony rozwój miasta.

7. Transparentna cyfrowa Ziemia

Otwarty interfejs API i AI w czasie rzeczywistym umożliwiłaby monitorowanie i zarządzanie systemami w skali, w jakiej nigdy wcześniej nie było to możliwe. Będziemy zwalczać nielegalne wylesienia, połowy i kłusownictwo, zanieczyszczenie powietrza, będziemy szybko reagować w przypadku klęsk żywiołowych i prowadzić inteligentne rolnictwo.

8. Głębokie uczenie dla przełomów w naukach o Ziemi

Ta rodząca się technologia sztucznej inteligencji, w której AI uczy się sama, może wkrótce ewoluować. Zastosujemy ją do rozwiązania rzeczywistych problemów w naukach przyrodniczych. Skorzysta z niej nauka o klimacie, materiałoznawstwo, biologia i inne dziedziny, które można skodyfikować. Na przykład współzałożyciel DeepMind, Demis Hassabis, zasugerował, że w materiałoznawstwie, potomek programu AlphaGo Zero może być użyty do poszukiwania nadprzewodnika – substancji, która pozwoli na niezwykle wydajne systemy energetyczne.

>>> Czytaj też: "Jesteśmy telekomunikacyjnym Uberem". Czy sieć Folx odniesie w Polsce sukces? [WYWIAD]