"GW" zauważa, że zdaniem uczniów w czasie pandemii spadł poziom nauczania. O ile wcześniej trzy czwarte badanych uważało go w swojej szkole za wysoki, o tyle podczas nauczania zdalnego tak uważała tylko połowa.

Dzieci i młodzież wykazały się również samokrytyką. Przed pandemią 70 proc. z nich miało mocno angażować się w naukę. Podczas lekcji zdalnych – już tylko 45 proc., jedna czwarta zaś oceniła swoje zaangażowanie jako niskie lub bardzo niskie.