Najczęściej wskazywanym czynnikiem mogącym ograniczyć przestępczość jest liczba policjantów. Badania w tym temacie prowadzono od lat 70. XX w., ale były obarczone poważną wadą: brakiem możliwości uchwycenia problemu równoczesności. Na czym on polega?
Treść całego felietonu można przeczytać w piątkowym, weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.