Krajowy Instytut Mediów w Badaniu Założycielskim zapytał Polaków m.in. o to jak spędzają czas wolny. "Czytanie książek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało 55,8 proc. osób z grupy wiekowej 16-29 lat. W każdej kolejnej grupie wiekowej odsetek ten jest niższy: 42,6 proc. dla osób w wieku 30-49 lat, 36,5 proc. dla mających 50-64 lata i wreszcie 33,4 proc. dla osób w wieku 65 lat i więcej".

"Mieszkańcy wsi czytają rzadziej"

Wśród osób z wyższym wykształceniem wskaźnik czytelnictwa wynosi 67,4 proc. Z kolei w grupie osób z wykształceniem średnim czytanie książek deklaruje 31,4 proc., a w grupie osób z wykształceniem zawodowym - 23,7 proc.

Reklama

Z badania wynika także, że najchętniej po książki w czasie wolnym sięgają mieszkańcy dużych miast, tych powyżej 200 tys. mieszkańców (55,5 proc. czytających), natomiast najrzadziej mieszkańcy wsi (32,8 proc.).

"W grupie słuchających radia książki czyta 43,3 proc."

"Po książki chętniej sięgają osoby, które nie mają w gospodarstwie domowym telewizora - 55,7 proc., w grupie osób posiadających telewizor odsetek czytających wynosi 40,8 proc. Odwrotną relację zaobserwowano wśród radiosłuchaczy. W grupie słuchających radia książki czyta 43,3 proc. osób, w grupie osób niesłuchających radia, wskaźnik czytelnictwa wynosi 29 proc." - napisano w przesłanej informacji.

Wyjaśniono także, że "powyższe wyniki mówią o czytelnictwie zarówno książek w wersji papierowej jak i elektronicznej".

Dane pochodzą z Badania Założycielskiego, które zostało przeprowadzone w okresie styczeń-czerwiec 2022 i objęło reprezentatywną próbę 16 007 osób w wieku 16+.

Badanie Założycielskie, realizowane przez Krajowy Instytut Mediów, jest podstawowym populacyjnym badaniem konsumpcji mediów w Polsce.(PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska