Inauguracja polskiego hubu odbyła się w czwartek (2 września) podczas drugiego dnia konferencji CYBERSEC CEE Regions&Cities w Krynicy-Zdroju.

- Przyszłość jest cyfrowa i wymaga przede wszystkim możliwości przetwarzania dużej ilości danych dla potrzeb obywateli, biznesu, przemysłu czy administracji. Bardzo się cieszę, że doszło do realizacji inicjatywy, jaką jest hub Gaia-X w Polsce. Rozmowy o tym, jak inwestować w następną generację usług chmurowych w Europie rozpoczęły się już w 2019 roku. Polski hub Gaia-X to ważna inicjatywa i pierwsze tak istotne partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze usług chmurowych – powiedział Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM, który wziął udział w wydarzeniu inaugurującym hub Gaia-X Polska.

Misja Gaia-X opiera się na projektowaniu i wdrażaniu architektury udostępniania danych, która składa się ze wspólnych standardów wymiany danych, najlepszych praktyk, narzędzi i mechanizmów zarządzania danymi. Do zadań hubów krajowych należy natomiast stworzenie ekosystemu dostawców chmury, użytkowników oraz „czynnika rządowego” w danym państwie, a także wypracowywanie nowych standardów i dobrych praktyk w zakresie działania chmury obliczeniowej. Kluczem do realizacji tych celów w tym przypadku jest strona użytkownika. Wszystkie zainteresowane strony i inicjatywy muszą być zaangażowane i brać aktywny udział w pracach.

- Powód, dla którego dostawcy usług chmurowy w krajach UE, operatorzy infrastruktury dostarczający usługi transmisji danych – członkowie założyciele GAIA-X - postanowili uruchomić prace nad swego rodzaju niezależnością wydaje się oczywisty. Ogromne znaczenie miały wydarzenia, które są związane z bezpieczeństwem danych, sposobem ich gromadzenia i udostępniania. Dane dla państw traktowane są jako „nowa ropa”. Mają charakter strategiczny a ich znaczenie w obszarze nowych technologii stale będzie rosło – powiedział Dariusz Śpiewak, koordynator polskiego hubu Gaia-X.

Reklama

W krajach Unii Europejskiej tworzone są huby, których zadaniem jest szerokie promowanie dobrych praktyk funkcjonowania chmury, wspólnego określania zasad wymiany danych oraz tworzenia takich warunków, aby w ramach wzajemnego zaufania powstawały usługi do wymiany danych według określonych standardów. To wymaga koordynacji oraz komunikacji opracowanych zasad w każdym z krajów UE. Polski hub jest kolejnym, obok powołanych w maju w Luksemburgu i Słowenii.

- Ulokowanie hubu w kraju to ogromna szansa, by polski biznes, nauka i administracja zyskały cenny głos w sprawie rozwoju europejskiej gospodarki danych. To również kolejny krok w kierunku budowania pozycji naszego kraju w sferze cyfrowej – powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. – Działające w Polsce firmy zaangażowane w technologie chmurowe i korzystające z nich rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, czy Internetu Rzeczy, staną przed szansą, by uczestniczyć w kreowaniu ekosystemu dla swojej aktywności, dzielić się doświadczeniami, budować standardy dla regionu i całej Europy, ale również nawiązywać relacje biznesowe i włączać się w ambitne międzynarodowe projekty. Wszystko to z ogromną korzyścią dla polskiej branży cyfrowej i nowoczesnych technologii – dodał Michał Kanownik.

Działalność hubów jest istotna również ze względu na to, że odnosi się do zagadnień związanych z AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług działających w oparciu o gromadzenie i przesyłanie danych. Dotyczy także chmury hybrydowej, która zapewni otwarte, transparentne i bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych.

- Gaia-X stara się bazować na już istniejących inicjatywach, które napędzają rozwój nowych modeli biznesowych i przestrzeni danych w UE i jej państwach członkowskich, dlatego dołączenie do międzynarodowego projektu i wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami jest dla PIIT bardzo ważna w procesie rozwijania usług krajowych. Każdy, kto będzie chciał realizować usługi i wpisze się w standardy definiowanie przez Gaia-X, które są zgodne z regulacjami UE, jest zaproszony do współpracy. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w pracach bieżących hubu Gaia-X w Polsce, tym bardziej, że daje to szansę polskim dostawcom usług na start w projektach unijnych – powiedział Xawery Konarski, wiceprezes PIIT.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – po wcześniejszych rozmowach z wieloma partnerami oraz z KPRM – i uzyskaniu szerokiego poparcia Izb oraz stowarzyszeń, została przyjęta w poczet Członków Gaia-X w maju 2021 r. i jest otwarta na współpracę i zaprasza do uczestnictwa w pracach szerokie grono użytkowników usług chmurowych.

ikona lupy />
foto: materiały prasowe / Radoslaw Kazmierczak