Raport z badań zatytułowany "Human Consumption of Microplastics", który powstał pod kierownictwem Kierana D. Coxa opublikowany w Environmental Science & Technology zawiera analizę 26 badań z całego świata i podaje średnią ilość mikrodrobin plastiku znajdujących się w rzeczach codziennego użytku.

Jak pokazuje infografika, największym znanym źródłem mikroplastiku, który dostaje się do naszego organizmu, jest woda butelkowana. Na podstawie 4 oddzielnych badań oszacowano, że średnia liczba takich cząstek na litr wynosi 94. Piwo znalazło się tuż za podium z liczbą cząsteczek na poziomie 32. Jednak największy niepokój powinno wzbudzić „substancja” jaka znalazła się na trzecim miejscu: to powietrze, którym oddychamy. Na podstawie dwóch badań przeprowadzonych we Francji i Turcji, stwierdzono, że zawiera ono średnio 9,80 cząstek na m³. Według podręcznika EPA Exposure Factors Handbook przeciętny człowiek w wieku 31-51 wdycha średnio 16 m³ powietrza dziennie.