Grupy wierzycieli są następujące:
1) Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika - zostaną spłacone na warunkach określonych w poszczególnych porozumieniach restrukturyzacyjnych
2) Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielonego finansowania - wierzytelność główna (z doliczonymi odsetkami kapitałowymi) zostanie spłacona w 10 ratach
3) Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego - zostaną spłacone w całości w dwóch równych ratach
4) Wierzyciele, którym przysługują pozostałe wierzytelności publicznoprawne - zostaną spłacone w całości w dwóch równych ratach
5) Wierzyciele współpracujący - wierzytelność główna zostanie spłacona w całości w czterech ratach
6) Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności drobne - zostaną spłacone w całości w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się układu
7) Wierzyciele, którym przysługują pozostałe wierzytelności - 60% wierzytelności głównej ulegnie umorzeniu, pozostała część zostanie spłacona w 5 ratach

Ursus podał, że sanacja spółki odbędzie się poprzez następujące działania:
1) Lokalizacja produkcji w jednym miejscu (Dobre Miasto k/Olsztyna). Łączny koszt przeniesienia produkcji to 10,93 mln zł
2) Produkcja ograniczonego asortymentu (tylko rentownego) - traktorów o mocy 110 i 150 KM oraz maszyn rolniczych (pras zwijających i przyczep)
3) Kontynuacja projektu tanzańskiego bez zmiany wartości całkowitej kontraktu
4) Optymalizacja zatrudnienia oraz kosztów stałych. Redukcja zatrudnienia obejmie docelowo 293 etaty. Redukcja kosztów stałych: z poziomu 32,7 mln zł w 2018 r. do 17,1 mln zł w 2019 oraz 15 mln zł w kolejnych latach.
5) Zaprzestanie prac B&R, co do których nie ma pewności korzyści w przyszłych przychodach. Zakładany koszt zwrotu dotacji to 4,02 mln zł.
6) Dezinwestycje majątku

Rozwój spółki ma natomiast następować głównie poprzez:
1) Produkcję traktorów o mocy 35 do 105 KM pod logo Ursusa u kooperantów koreańskiego i tureckiego
2) Rozwój działalności na rynku afrykańskim
3) Udział w konsorcjum finansowanym przez NCBiR - realizacja projektu dostawy innowacyjnego pojazdu bezemisyjnego dla transportu publicznego.

Plan zakłada, w wariancie optymalnym, 1,09 mln zł zysku netto w 2019 r., 10,18 mln zł zysku w 2020, 2,41 mln zł straty w 2021, 0,85 mln zł straty w 2022 i 1,47 mln zł zysku w 2023.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. 

>>> Czytaj też: Ursus Bus jednak nie na sprzedaż. Spółka miała być kupiona za 34-34,5 mln zł