"Celem rewizji strategii POGP, jako organizacji zrzeszającej podmioty z branży gazu płynnego, jest zwiększenie wpływu branży na dekarbonizację i poprawę jakości powietrza w Polsce. Gaz płynny wpisał się na trwałe w polski miks energetyczny, teraz czas na zwiększenie roli bio LPG i rozwój innowacyjnych rozwiązań. Gaz płynny to znakomite paliwo przejściowe, które wspiera zarówno zmniejszenie śladu węglowego, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez eliminację cząstek stałych" - powiedział przewodniczący POGP Sylwester Śmigiel, cytowany w komunikacie.

W ocenie organizacji, już teraz gaz płynny odgrywa istotną rolę w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej. LPG jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem dla dekarbonizacji w obszarach takich jak: transport, wytwarzanie ciepła, rolnictwo i przemysł.

Zaangażowanie branży LPG na rzecz niskoemisyjności przejawia się również poprzez rozwijanie inicjatyw w zakresie bio LPG - paliwa gazowego typu drop-in produkowanego ze źródeł biologicznych, a potencjalnie także z odnawialnej energii elektrycznej. Jego zaletę stanowi fakt, że jest to zielone paliwo, które zapewnia redukcję emisji CO2 o 80% w stosunku do konwencjonalnego LPG. Analizy wskazują, że wraz z rozwojem procesów produkcji bio LPG ma szansę w niedalekiej przyszłości stać się paliwem w 100% odnawialnym. Z kolei pod względem zastosowania i wydajności bio LPG nie różni się od konwencjonalnego gazu płynnego. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy urządzeń zasilanych LPG - od pojazdów po kotły gazowe, będą mogli z dnia na dzień przejść na bio LPG bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z adaptacją lub wymianą posiadanych urządzeń, podkreślono.

"W ostatnim czasie firma członkowska POGP zrealizowała pierwszą dostawę bio LPG z Polski do Czech. Firmy z branży regularnie inwestują w nowoczesne produkty jak gazy odwonione, butle kompozytowe czy butle z lekkiej stali. Jesteśmy przekonani, że produkty bio LPG będą niebawem dostępne na rynku polskim, już teraz firmy członkowskie otrzymują zapytania od przedsiębiorstw w tym zakresie" - dodał Śmigiel.

Polska jest obecnie największym rynkiem w Unii Europejskiej pod względem zużycia autogazu. Po polskich drogach porusza się około 3 mln pojazdów zasilanych LPG, a udział autogazu w rynku paliw transportowych wynosi 15%. Gaz płynny jest tym samym największym paliwem alternatywnym w Polsce. Stanowi to dobry punkt wyjścia do aktywnego udziału branży LPG w procesie wdrażania koncepcji transportu niskoemisyjnego. W obszarach takich jak transport publiczny gaz płynny może być stosowany jako paliwo komplementarne dla pojazdów o napędzie elektrycznym. Polska jest również pionierem w zakresie rozwiązań wykorzystujących gaz płynny w pojazdach rolniczych, podkreślono w materiale.

W ciągu 25 lat istnienia POGP konsumpcja gazu płynnego w Polsce wzrosła ponad trzykrotnie i w 2020 roku wyniosła 2,34 mln ton, z czego 74% stanowiła konsumpcja w segmencie autogazu.

Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą firmy z branży LPG. Członkami POGP są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. Od lutego 2020 r. przedmiotem aktywności analitycznej POGP jest również skroplony gaz ziemny LNG. POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) oraz Liquid Gas Europe.