Strata operacyjna wyniosła 1,99 mln euro wobec 10,53 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,68 mln euro w I poł 2015 r. wobec 20,65 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 24,94 mln euro wobec 18,89 mln euro straty rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2015 r. pozyskano nowe finansowanie dla hotelu Hilton, a także zakończono proces restrukturyzacji kredytów bankowych w Rumunii. Odnotowano postępy w zakresie sprzedaży apartamentów w ramach kluczowych projektów deweloperskich w Warszawie (Apartamenty przy Krasińskiego − etap I, Concept House oraz Capital Art Apartments − etap III i IV). W pierwszym kwartale 2015 r. z powodzeniem zakończono budowę Apartamentów przy Krasińskiego − etap III i IV. Ponadto, w trzecim kwartale 2014 r. Spółka pomyślnie zakończyła transakcję nabycia dwóch działek gruntowych w Warszawie z przeznaczeniem na przyszłe projekty mieszkaniowe. Obecnie kierownictwo koncentruje się na pozyskaniu finansowania oraz uzyskaniu niezbędnych zgód dla tych projektów, aby móc rozpocząć budowę" - czytamy w raporcie półrocznym.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.